Navnet DI står for Design og Interiør.

Design og Interiør har i mange år vært en del av Arcasa Arkitekter og har utført interiør og rehabiliterings prosjekter som er utarbeidet av kontoret. Flere av referanseprosjektene som er medtatt er utført mens vi fremdeles var en avdeling i Arcasa 

 

ARBEID OG MÅLSETTING

Design og Interiør arbeider med design og interiørprosjekter. Oppgaver hvor arkitektur står i fokus. Allsidige design og interiøroppgaver innen rehabilitering og nybygg er oppgaver vi påtar oss. Hensikten med etablering av eget firma er å kunne spisse kompetansen, bli mer synlig og kunne arbeide med nye typer oppgaver og i andre markeder enn der Arcasa arkitekter naturlig har sin kontaktflate. Målet er å være en synlig aktør som er kjent for å lage god innovativ design og arkitektur, og være en attraktiv samarbeidspartner.

Design og Interiør setter mennesket i sentrum. Et interiør eller bygg er ikke kun en arkitektonisk form – den skal virke sammen med sine omgivelser, sine funksjoner og sosiale liv.

Vi har lang erfaring med utforming av arbeidsplasser tilpasset dagens samfunn. Vi er opptatt av å skape varige fleksible arbeidsplasser tilpasset den enkelte virksomhets behov og identitet og har i mange av de prosjekter vi har jobbet med deltatt aktivt i organisatoriske omstillingsprosesser sammen med ledere og ansatte.

Vår målsetting er å lage spennende ikke bare tilfredsstillende interiørarkitektur og design. Finne helhet og balanse i alle størrelser. Vi vektlegger bærerkraftige løsninger. Søker ny viten. Design og Interiør skal skape lønnsomhet for våre kunder og være et godt sted å arbeide.

 

ORGANISERING

Vi er for tiden tre heltidsansatte i Design og Interiør med lang og allsidig erfaring. Arkitekt mnal, maa Annette Tandrup Lyngesen, som er utdannet arkitekt og de siste mange årene har arbeidet med både interiør og tradisjonelle arkitekt oppgaver. Interiørarkitekt mnil Karen Louise Hovengen har allsidig erfaring fra tallrike gjennomførte interiør prosjekter. Interiørarkitekt Anette Backe er nyutdannet, men har allerede international erfaring. 

Prosjekter løses i team.

Administrasjon og regnskap for Design og Interiør utføres av Arcasa Arkitekter AS.

Kompetanse på 3D modellering, grafisk bearbeiding, tegneassistanse og datateknisk assistanse innhentes etter behov i Blår/Arcasa Arkitekter.

Design og Interiør arbeider med interiøroppgaver i det generelle marked og i alle Arcasa prosjekter.

FIRMA

Design og Interiør AS ble etablert i 2009 som datterselskap til Arcasa Arkitekter AS. Selskapet er eiet av Annette Tandrup Lyngesen og Arcasa Arkitekter AS. Annette Tandrup Lyngesen ivaretar den daglige ledelse og er prosjektansvalig.

STYRET

Design og Interiørs styreformann er Christian Andreas Bredal Beck. Representant for Arcasa Arkitekter AS er Frode Smørdal som er arkitekt og partner i Arcasa. Fra Design og Interiør Annette Tandrup Lyngesen.

 

KVALITETSSIKRING

Design og Interiør benytter KS systemet til Arcasa Arkitekter AS i alle prosjekter. Kvalitetssystemet bidrar til å sikre høy kvalitet i vårt arbeid både for utforming, prosjektstyring og gjennomføring og sikre at alle myndighetskrav knyttet til utøvelsen av yrket blir ivaretatt.

Vi har god kunnskap om gjeldende regler og foreskrifter i Plan og Bygningsloven og arbeidsmiljøloven og holder oss oppdaterte så vi til enhver tid er parate for nye oppgaver.

 

MILJØSERTIFISERING

DI er en miljø fyrtårns sertifisert virksomhet. I prosjektering og daglig drift er det full fokus på miljøbevistevalg.